Hỗ trợ các hộ đói 40 ngàn tấn lương thực và 360 tỷ đồng

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết: Tháng 6/2013, cả nước có 36 nghìn hộ đói, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 153 nghìn nhân khẩu bị đói. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 323,2 nghìn lượt hộ đói tương ứng với 1.351 nghìn lượt nhân khẩu bị đói.

Tình trạng nhân dân đói giáp hạt ở khu vực nông thôn xảy ra chủ yếu tại các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung bộ; duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Để khắc phục tình trạng nhân dân đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ bị đói hơn 40 nghìn tấn lương thực và hơn 360 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội.


Theo (NNVN) - LC