Hỗ trợ khai thác đường bay quốc tế Vinh - Viêng Chăn

(Baonghean) - Việc khai thác hiệu quả đường bay Vinh - Viêng Chăn và sớm điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng không quốc tế là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung.
 
Do đó việc duy trì đường bay Vinh - Viêng Chăn là rất quan trọng trong việc điều chỉnh quy hoạch sân bay Vinh thành sân bay quốc tế và mở thêm các đường bay khác. Vì vậy, ngày 19/6/2014, UBND tỉnh có Công văn số 4198/UBND-GT đề nghị Quân khu 4, các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các trường đại học trên địa bàn, các hội doanh nghiệp, doanh nhân các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ thông tin tuyên truyền đến các tổ chức, các cán bộ, công nhân viên, nhân dân, sinh viên biết các thông tin về đường bay Vinh - Viêng Chăn cũng như vận động, khuyến khích nhân dân, cán bộ, công nhân viên tham gia công tác, du lịch bằng đường bay Vinh - Viêng Chăn. Mỗi ngành, huyện, đơn vị cố gắng vận động tổ chức 1 đoàn trong thời gian từ nay đến tháng 8/2014. 
 
Giao Sở Giao thông vận tải là đơn vị đầu mối, chủ động liên hệ với các đơn vị trên để bố trí đoàn; phối hợp với Tổng Công ty hàng không Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An để tổ chức bố trí tham gia đường bay hợp lý, hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
 
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện nội dung trên vì sự phát triển của Sân bay Vinh, để Sân bay Vinh đóng góp ngày càng tốt hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
P.V