Hỗ trợ ngư dân nghèo kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành chính sách hỗ trợ cho ngư dân từ nay đến năm 2015.

Theo đó, ngư dân đóng mới tàu khai thác thủy sản vùng khơi có công suất lớn hơn 90CV trong vòng 12 tháng được hỗ trợ 1 tháng từ 3 - 4,5 triệu đồng. Với mỗi tổ hợp tác từ 5/7 tàu được hỗ trợ một máy thông tin tầm xa có tích hợp tổ vệ tinh.

Mỗi ngư dân nghèo và gia đình chính sách đi khai thác thủy sản trên biển được hỗ trợ phao cứu sinh, hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên. Các ngư dân thành lập tổ hợp tác trên biển được hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp từ vùng lộng ra vùng khơi được hỗ trợ không quá 125 triệu đồng tiền chuyển đổi. Kinh phí đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên đánh cá được hỗ trợ 70%.


Mỹ Hà