Hỗ trợ tối đa 1,5 tỷ đồng cho doanh nghiệp thực hiện dự án nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 23/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực được phân công.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra.

Tham dự cuộc thẩm tra có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc thẩm tra.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo sửa chữa đảm bảo chặt chẽ các điều khoản các chính sách.

Về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cơ bản đồng tình với phạm vi, đối tượng và mức độ hỗ trợ do UBND tỉnh trình.

Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp trong nước; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; nông dân. Mức hỗ trợ cho từng đối tượng được áp dụng mức tối đa theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Chính phủ nhằm khuyến khích nông nghiệp phát triển và có lợi cho nông dân.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần quan tâm giải pháp thực hiện tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung làm rõ căn cứ pháp lý, Quyết định số 62 và Thông tư 15 về chính sách hỗ trợ cho cánh đồng lớn của Trung ương, hệ thống các nội dung căn bản; làm rõ tiêu chí để hỗ trợ việc xây dựng cánh đồng lớn; giải pháp thực hiện tiêu thụ sản phẩm.

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Lan đề nghị UBND tỉnh cần có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 68 của HĐND tỉnh trước đó về chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, từ đó rút kinh nghiệm để đảm bảo chính sách mới ban hành có hiệu quả; đồng thời cần làm rõ nguồn lực đảm bảo thực hiện chính sách.

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi thì cho rằng, khi có cơ chế chính sách cần quan tâm quản lý để phát huy hiệu quả của chính sách, đúng đối tượng, khuyến khích nông nghiệp phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng giải trình làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng dự thảo cần đảm bảo chặt chẽ về thể thức văn bản và chính sách hỗ trợ, trong đó việc hỗ trợ doanh nghiệp làm rõ đầy đủ từ quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất và hình thức hỗ trợ sau đầu tư.

Đồng tình với các ý kiến tham gia tại cuộc thẩm tra, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa làm rõ các căn cứ pháp lý cũng như tính cần thiết từ thực tiễn trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 tới.

Cơ giới hóa nông nghiệp sau khi chuyển đổi ruộng đất ở Nghệ An.

Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thảo luận thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Bao gồm dự thảo nghị quyết về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất và thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất, thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết về phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên đại bàn tỉnh.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; dự thảo về cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các dự án nhà ở xã hội trên đại bàn tỉnh cũng nằm trong nội dung thảo luận./.

Mai Hoa