Hỗ trợ việc làm ở nước ngoài cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

(Baonghean) - Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

Theo đó, từ ngày 1/1/2013, người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi, trong độ tuổi lao động và có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài, sẽ được hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo mức quy định của pháp luật; hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian đi học; hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt đi và về từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học trên 15 km và được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chi trả các chi phí cần thiết để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Ngoài ra, người lao động bị thu hồi đất còn được hỗ trợ đào tạo nghề; tư vấn học nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật…
Người lao động được hưởng các chính sách hỗ trợ nêu trên trong thời hạn 03 năm kể từ sau khi có Quyết định thu hồi đất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013.


N.T (Tổng hợp)