Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

(Baonghean) - Nghi Lộc vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2013. 
 
Năm 2013, Chi cục Thuế Nghi Lộc đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm khai thác nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Nhờ vậy, năm 2013, thu ngân sách trên địa bàn đạt 91,7 tỷ đồng, trong đó số thu ước tính cân đối đạt 77 tỷ đồng, bằng 131% dự toán pháp lệnh và bằng 138% so với cùng kỳ. Chi cục Thuế Nghi Lộc là một trong 9 đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu của UBND tỉnh giao. 
 
Dịp này  UBND huyện Nghi Lộc đã trao giấy khen cho 22 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2013.
 
Trần Hoa