Hoàn thiện dự thảo sửa đổi một số quyết định quan trọng

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, UBND tỉnh họp các ngành HĐND, Nội vụ, Tư pháp, KHCN, Tài chính xin ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND và Quyết định 57/2012/QĐ-UBND. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND ngày 4/10/2012 quy định một số chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đây là một chính sách có nhiều điểm mới, mang tính đột phá, được dư luận đồng tình. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng còn có nhiều vấn đề cần sửa đổi cho phù hợp.

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó giám đốc Sở Nội vụ trình bày các nội dung sửa đổi.

Cụ thể như chưa phân biệt giữa những người tốt nghiệp trình độ thạc sỹ  với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên trong quá trình xét duyệt. Chưa quy định việc xác định người trúng tuyển trong trường hợp 2 người có tổng số điểm xét tuyển bằng nhau, trong trường hợp không đến nhận việc hoặc bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị cần có ưu tiên cộng điểm trong xét tuyển cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với Quyết định 36/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, trình tự và thủ tục đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, sau 2 năm thực hiện, công tác tuyển dụng công chức xã cơ bản đi vào nề nếp, việc sắp xếp, bố trí công chức cấp xã cơ bản khách quan, dân chủ, công bằng.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cần phân biệt hình thức loại giỏi trong xét tuyển và ưu tiên các trường hợp theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, Quy chế có nội dung cộng điểm ưu tiên trái với Nghị định 112 của Chính phủ, Bên cạnh đó, HĐND kiến nghị đưa thêm một số quy định để đưa vào quy định quy chế tuyển dụng công chức cấp xã. Xuất phát từ thực tiễn và nhằm đảm bảo tính thống nhất việc quản lý đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh nên Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo nhằm thay thế Quyết định số 36.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các ngành HĐND, Nội vụ, Tư pháp đã cho ý kiến về các dự thảo sửa đổi 2 Quyết định số 57 và 36. Sau khi nghe ý kiến của các ngành liên quan, đồng chí Lê Xuân Đại đồng ý với các nội dung của dự thảo và ý kiến của các ngành liên quan. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến và hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh thông qua./.

Phạm Bằng