Hoàng Mai phấn đấu trở thành vùng kinh tế trọng điểm

(Baonghean) - Nhân dịp năm mới 2014, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Hoàng Mai.
 
P.V: Thưa đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, năm 2013 là năm có nhiều sự kiện, ghi dấu ấn về sự ra đời, vượt khó của Thị xã Hoàng Mai với những kết quả nổi bật như thế nào?
 
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Thị xã Hoàng Mai là đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Nghệ An được thành lập theo Nghị quyết số 47 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2013. Hoàng Mai có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển theo hướng đô thị công nghiệp - dịch vụ và du lịch với trữ lượng lớn nguồn tài nguyên đá vôi phục vụ cho sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Đây còn là miền đất có tiềm năng phát triển du lịch với những danh thắng như hồ Vực Mấu, các điểm du lịch tâm linh đền Cờn kết nối Khu du lịch biển Quỳnh Liên, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập. Người dân Hoàng Mai thông minh, cần cù, chịu khó bao đời gắn với nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản là nguồn nhân lực quý. Tương lai, Hoàng Mai sẽ là đô thị đóng vai trò động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An và vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ. 
 
Đồng chí Đoàn Hồng VũBí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Hoàng Mai
 
Việc công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập Thị xã Hoàng Mai là một sự kiện quan trọng của tỉnh Nghệ An, là bước ngoặt quan trọng, tạo dấu ấn sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị xã Hoàng Mai. Ra đời trong điều kiện bộ máy tổ chức cán bộ hoàn toàn mới; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc thiếu; quy hoạch chưa đồng bộ, hạ tầng đô thị còn thiếu và yếu; đời sống một bộ phận nhân dân còn nghèo,... Trong bối cảnh “vừa hành quân vừa xếp hàng” thì xảy ra trận lũ lịch sử nhấn chìm phần lớn các xã, phường. Những yếu tố đó đã tạo ra những khó khăn chồng chất, những thách thức lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Thị xã. 
 
Nhưng với sự quyết tâm cao, sự đoàn kết và sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh tạo sức mạnh đã giúp cho Hoàng Mai gồng mình vượt khó vươn lên đạt những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị rất đáng ghi nhận. Thị xã đã kịp thời thành lập bộ máy cấp ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thành công bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã nhiệm kỳ 2011- 2016; thành lập và kiện toàn HĐND và UBND Thị xã; bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND; bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ban thường vụ; bố trí, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị, đến cuối năm 2013 cơ bản hoàn thành và đã ổn định, hoạt động thông suốt, hiệu quả từ thị xã đến cơ sở.
 
Năm 2013, có 18/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt 8,85%; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất đạt 59,7 triệu đồng/ha canh tác, sản lượng lương thực đạt 19.054 tấn, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản 27.789 tấn; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 32,8 triệu đồng, Thị xã hiện có 6/10 phường, xã hoàn thiện thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,44%. Kinh tế, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.
 
Một trong những dấu ấn quan trọng không thể không nhắc tới trong 6 tháng chính thức hoạt động là Đảng bộ và nhân dân Thị xã đã vượt qua thách thức khắc nghiệt bất ngờ không thể lường trước, đã khắc phục tốt hậu quả nặng nề do cơn bão lụt số 10 gây ra, sớm khôi phục sản xuất, hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân. 
 
P.V: Xin đồng chí cho biết nguyên nhân về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 của Thị xã chưa đạt kế hoạch đề ra?
 
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Có 7 chỉ tiêu không đạt, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,85%/KH 10-12%; thu ngân sách nhà nước giao đạt 23 tỷ đồng/KH 35,9 tỷ đồng; sản lượng lương thực 19.054 tấn/KH 20.400 tấn; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao 29,3%/KH 22%; tỷ lệ làng văn hóa 55%/KH 58,3%; số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 2 xã/KH 3 xã... Điều này có nguyên nhân khách quan là những khó khăn về kinh tế của thế giới và trong nước đã tác động trực tiếp đến tỉnh Nghệ An nói chung, Thị xã Hoàng Mai nói riêng. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Thị xã chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng làm ăn thua lỗ của một số doanh nghiệp... Thị xã ra đời trong điều kiện còn nhiều khó khăn như đã nói ở trên, đặc biệt hậu quả nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 10 gây ra đã ảnh hưởng lớn, trực tiếp. 
 
Các nguyên nhân chủ quan cần phân tích đánh giá sâu sắc để có giải pháp khắc phục, đó là một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt khác, quan điểm của lãnh đạo Thị xã khi đặt ra yêu cầu trong đánh giá các kết quả đạt được là phải đúng thực chất, không vì bệnh thành tích, có như vậy, việc xây dựng kế hoạch, hoạch định các chính sách để lãnh đạo trong thời gian tới mới sát thực tiễn, hiệu quả.
 
P.V: Xin đồng chí cho biết những chủ trương, giải pháp chủ yếu cần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để Hoàng Mai phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn của tỉnh và nhân dân trong năm 2014?
 
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Năm 2014 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đề ra cho giai đoạn 2013-2015, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV, sớm trở thành đô thị loại III trong tương lai. Tuy vậy, đây vẫn là năm theo dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn nên đòi hỏi phải có sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ, nhân dân, các doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị để phấn đấu vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
 
Làm nước mắm ở phường Quỳnh Dị. Ảnh: Nhật Thành
 
Quyết tâm chính trị là hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà HĐND Thị xã khóa I (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã đề ra. Thị xã tiếp tục hoàn thiện bộ máy, bố trí cán bộ trong hệ thống chính trị; tập trung cao độ cho việc xây dựng các cơ sở hành chính thiết yếu; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp phù hợp điều kiện cụ thể của từng vùng; xây dựng nông thôn mới; phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 
 
Điều cần thực sự quan tâm, tạo sức mạnh cho Hoàng Mai lúc này là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cao; phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì việc công. Phải đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Giai đoạn 2014-2015, thị xã triển khai các đề án, chương trình trọng tâm như: Xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu của thị xã giai đoạn 2013-2015; thu hút đầu tư, phát huy lợi thế để phát triển thị xã theo hướng công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch trở thành đô thị loại III giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020; phát triển kinh tế biển giai đoạn 2013-2015 có tính đến năm 2020; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường giai đoạn 2013-2015 có tính đến năm 2020; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông… phấn đấu đưa Hoàng Mai trở thành vùng kinh tế trọng điểm.
 
Trước mắt, cần có chương trình, kế hoạch sớm triển khai những việc đã được xác định trong năm 2014 để nhanh chóng tổ chức thực hiện, nhất là những việc đột xuất, phát sinh ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Tạo lập được tư thế, điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thị xã.
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
P.V (thực hiện)