Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã khóa II

15/09/2015 21:25

(Baonghean.vn) - Ngày 15/9, Thị ủy Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Hội nghị đã quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, tập trung vào 33 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng đảng, hệ thống chính trị, 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 5 chương trình trọng tâm tạo đột phá phát triển trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, tập trung cho các khu công nghiệp vùng phát triển kinh tế theo quy hoạch và trung tâm hành chính thị xã.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể căn cứ chương trình hành động, xây dựng chương trình, kế hoạch, các đề án của đơn vị mình để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà đại hội đã đề ra. Phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân phụ trách thực hiện, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng và kết quả công việc, rút kinh nghiệm kịp thời.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến nội dung Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Nguyễn Vân

Đài Hoàng Mai

Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã khóa II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO