Hoạt động công chứng đảm bảo đúng pháp luật và quyền lợi của nhân dân

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình giám sát về tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, sáng 29/9, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát tại Văn phòng công chứng Danh Kỷ, huyện Đô Lương.

Qua giám sát, đoàn ghi nhận về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ theo luật định. Quá trình thực hiện hoạt động công chứng, văn phòng đã đảm bảo thực hiện đúng luật, vừa tạo thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ của mình. Chất lượng chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng được thực hiện khá nghiêm.

Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho rằng hoạt động công chứng cần quan tâm hướng dẫn cho nhân dân chấp hành các quy định của luật
Đoàn giám sát trực tiếp khảo sát ý kiến hài lòng của người dân khi đến văn phòng công chứng

Tuy nhiên có một số vụ việc có tranh chấp, khiếu kiện. Hoạt động công chứng thực tiễn vẫn đang đặt ra một số khó khăn, vướng mắc khi xác nhận các hồ sơ liên quan đến các hợp đồng, giao dịch mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phát hành chưa sát đối tượng như chủ thể đã chết trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.; đối tượng không có công tạo dựng tài sản vẫn được xem là đồng sử dụng đất (bìa hộ). Quy định về mức thu phí công chứng không cụ thể đối với đối tượng dùng phụ lục hội đồng thế chấp thay thế hợp đồng thế chấp đã ký phát sinh nghĩa vụ đảm bảo mới nhưng không có cơ sở để thu phí. Công tác phối hợp với một số cơ quan liên quan trong việc giải quyết một số vụ việc chưa tạo ra sự thống nhất, dẫn đến các tổ chức, người dân dễ hiểu nhầm việc gây khó dễ trong hoạt động công chứng...

Đoàn công tác HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra các văn bản, hồ sơ lưu trữ tại Văn phòng công chứng Danh Kỷ
Ông Đào Danh Kỷ - đại diện Văn phòng công chứng Danh Kỷ nêu một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng
Cơ sở vật chất tại văn phòng công chứng Danh Kỷ cơ bản đáp ứng yêu cầu

Đoàn giám sát cũng đã đề nghị Văn phòng công chứng Danh Kỷ quan tâm công tác phối hợp, trách nhiệm hai chiều giữa các cơ quan liên quan, nhất là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các xã, phường trong việc xác lập nguồn gốc đất trong việc thực hiện các hợp đồng liên quan đến đất đai. Quan tâm thực hiện nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Liên quan đến các kiến nghị của văn phòng công chứng, đoàn sẽ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ, giải quyết. 

Minh Chi