Học sinh khiếm thị được miễn thi tốt nghiệp THPT

Theo quy chế thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT, có ba đối tượng HS được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2013, gồm: HS lớp 12 được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hóa; HS lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; HS khiếm thị.HS thuộc diện miễn thi được công nhận tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp theo ba tiêu chuẩn: giỏi, khá và trung bình, tùy theo điểm xếp loại học lực và hạnh kiểm của HS trong năm học lớp 12. Nếu muốn có điểm xếp loại tốt nghiệp cao hơn thì HS phải tham gia thi tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 sẽ diễn ra trong ba ngày: 2, 3, 4-6.


Theo Hà Nội mới -TH