Học tập chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, nêu gương

(Baonghean.vn) - Sáng nay 26/4, dưới sự truyền đạt của Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Báo Nghệ đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Báo Nghệ An đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
                                      Quang cảnh lớp học

Quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An được tiếp nhận về khái niệm cơ bản của phong cách Hồ Chí Minh thể hiện thông qua nhân cách, tư tưởng, tình cảm, hành động, ứng xử của Bác. Học tập đạo đức, phong cách nêu gương của Bác chính là “nói đi đôi với làm”, xây đi đôi với chống; có thái độ chân thành, khiêm tốn, giản dị...  Ngoài việc học tập chuyên đề về phong cách làm việc của Bác, các cấp ủy Đảng cần phải tổ chức “làm theo”; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào sinh hoạt Đảng. Tổ chức xây dựng và bổ sung tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; coi trọng sơ tổng kết, đánh giá, biểu dương nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác.
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Báo Nghệ An cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý, trưởng, phó các phòng chuyên môn và các đoàn thể.


Minh Chi