Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải là việc làm thường xuyên, liên tục

(Baonghean.vn) - Sáng nay 17/4, tại huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo huyện ủy cụm số 3, gồm: Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Cửa Lò, TP Vinh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương, qua đó kịp thời phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo. Nhiều điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực được cấp ủy các cấp ghi nhận và biểu dương kịp thời, nhất là việc thực hiện hiệu quả các nội dung đã đăng kí làm theo phù hợp với cương vị công tác của mình.Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Châu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị mà các huyện đã đạt được thời gian qua. Đồng chí lưu ý đảng bộ các huyện cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạp triển khai thực hiện để việc triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm, nghĩa vụ, niềm tự hào của mỗi người con quê hương Bác Hồ. Đảng bộ các huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI) của Đảng.


Đặng Cường