Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải là việc làm tự giác

(Baonghean.vn) - Sáng 12/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương tháng 10/2016.

Dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Mai Văn Ninh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các báo cáo viên Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành thị trong tỉnh.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 Bộ Chính trị khoá 12, với ba nội dung chính: Khái quát giá trị và ý nghĩa của chỉ thị 05; Nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhấn mạnh phong cách bởi đó là sự kết tinh tư tưởng lẫn đạo đức của Người; và Dấu ấn bản di chúc của Hồ Chí Minh.

Các báo cáo viên nghe bài giảng của GS. Hoàng Chí Bảo.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó là việc chỉ đạo tăng cường nghị quyết của Trung ương về việc đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần chỉnh đốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đề nghị việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải trở thành việc làm tự giác của mỗi tổ chức Đảng, đoàn thể và từng cán bộ Đảng viên.

Đồng chí Kha Văn Tám triển khai công tác tuyên truyền tháng 10/2016.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Kha Văn Tám - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung tuyên truyền trong tháng 10 và những tháng cuối năm với các nội dung: Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ; nội dung của Hội nghị Trung ương IV và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV; Tập trung tuyên truyền việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2016, quan tâm đến các giải pháp đảm bảo thu ngân sách, hỗ trợ người dân hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông 2016; Tuyên truyền kết quả Đại hội Hội LHPN tỉnh lần thứ 15; một số vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo: định hướng dư luận, vận động con em đến trường, phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo chào mừng ngày 20-11; quan tâm các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, đặc biệt mối quan hệ Việt Nam - Philipines, Philipines -Trung Quốc và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Mỹ Nga