Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Nghệ An, sáng 1/8, đoàn công tác Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục – Đào tạo về các chính sách phát triển nguồn nhân lực, công tác cải cách hành chính, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.                                      Sở Nội vụ báo cáo tình hình với đoàn.
 
Báo cáo của Sở Nội vụ cho thấy: Hai nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI (2005 – 2010) và khóa XVII (2010 – 2015), Đảng bộ tỉnh Nghệ An liên tiếp ban hành các Nghị quyết số 04/NQ-TU và Nghị quyết 08/NQ - TU về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Theo đó, có nhiều chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, như chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ GS, PGS, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, sinh viên đạt loại giỏi; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số,... Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An nói chung đã được trẻ hóa, có trình độ cao hơn, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.                         Đại diện Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia phát biểu.
 
Tuy nhiên, hiện nay xét về số lượng và công tác bố trí chưa hợp lý, vẫn còn sử dụng lãng phí. Phẩm chất chính trị, đạo đức vẫn có một bộ phận cán bộ, công chức chưa tốt, nhất là các lĩnh vực, vị trí nhạy cảm thừa hành công vụ khiến người dân và doanh nghiệp bức xúc. Do sức ép về việc làm nên tình trạng thừa, thiếu cục bộ đang diễn ra trong ngành giáo dục hàng nghìn người. Việc xác định vị trí, việc làm cho các sở, ngành chưa thực hiện theo quy định của Chính phủ. Hệ thống “một cửa” hiệu quả chưa đồng đều, có nơi vẫn còn hình thức. Sở Nội vụ cũng kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề thuộc tầm vĩ mô trong việc hoạch định chính sách...
 
Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Y tế về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An; ưu điểm, hạn chế và những kiến nghị, đề xuất.


Minh Chi