Hội đồng Lý luận Trung ương họp về chủ đề bảo vệ Tổ quốc

Kỳ họp lần thứ 8 có chủ đề “Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ngày 28/6, tại TP HCM, Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2011-2015 tổ chức kỳ họp thứ 8 với sự tham dự của các tướng lĩnh, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu 7, Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương và các nhà khoa học của một số cơ quan nghiên cứu. 

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Với chủ đề “Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, kỳ họp lần thứ 8 của Hội đồng Lý luận Trung ương nhằm góp phần chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 8 khóa XI sắp tới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật đó được thể hiện tập trung trong hai nhiệm vụ chiến lược, có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Qua các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng ta luôn xác định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược đó.

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng cùng các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho các vấn đề quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặt trong bối cảnh quốc tế và khu vực, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn tại Việt Nam. 

Các ý kiến này sẽ được bổ sung để hoàn thiện báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” của Hội đồng Lý luận Trung ương trình Bộ Chính trị,  Ban Bí thư Trung ương Đảng./.


Theo (vov.vn) - L.T