Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018.

(Baonghean.vn) Sáng 11/5, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương hội, các sở ban ngành trong tỉnh và đông đảo các hội viên


Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An được thành lập vào ngày 9/01/2013 theo Quyết định….của UBND tỉnh Nghệ An; là một tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động giáo dục về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên tinh thần nhân đạo, góp phần cùng các cơ quan, ban,ngành, các tổ chức xã hội đem đến cho cộng đồng dân cư những kiến thức cơ bản về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Mục tiêu hoạt động của hội là tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường sống, bài trừ tệ nạn xã hội.
        Đại hội đón nhận lẳng hoa chúc mừng của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười                                            Văn nghệ chào mừng đại hội

Sau khi thành lập đến nay, Hội đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, Hội người cao tuổi, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thu hút được trên 260 hội viên và thành lập được 5 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở 5 phường, xã của thành phố Vinh.


Tại Đại hội, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An đã đón nhận thư và lẳng hoa chúc mừng của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Hội đã thông qua Điều lệ cũng như bầu Ban chấp hành Hội…Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, thành lập thêm các câu lạc bộ ở trong toàn tỉnh. Với tôn chỉ, mục đích đúng đắn và hoạt động nhiệt tình, tự nguyện, Hội sẽ là địa chỉ tin cậy cho người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe./.


Thành Chung