Hội nghị của 200 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Trong ngày 3 và 4/12, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Tập huấn Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nữ ứng cử viên đại biểu HĐND tiềm năng cấp huyện.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 200 đại biểu là các nữ ứng cử viên tiềm năng sẽ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện/xã nhiệm kỳ 2016 – 2020. Các đại biểu được giới thiệu về những nội dung chủ yếu, sơ lược về Quốc hội, HĐND và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, xây dựng chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử, làm việc với các cơ quan truyền thông...

Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giới thiệu chuyên đề về HĐND và quy trình bầu cử.

Thông qua tập huấn nhằm cung cấp cho các nữ ứng cử viên tiềm năng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trọng hoạt động thu thập và xử lý thông tin; xây dựng kế hoạch công tác, tiếp xúc cử trị...chuẩn bị cho quá trình vận động bầu cử hiệu quả. Đồng thời, có kế hoạch xây dựng để từng bước tăng dần tỷ lệ nữ trong HĐND các cấp tại các địa phương nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Ứng cử viên tiềm năng của các huyện tham gia lớp tập huấn.

Hiện theo kế hoạch, Quốc hội đã chọn ngày 22/5/2016 là ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Nghệ An, trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, tỷ lệ nữ tham gia Đại biểu HĐND cấp xã là 23, 1%, cấp huyện là 28% và cấp tỉnh là 30%. Ngoài ra, có 23,07 % tỷ lệ nữ tham gia vào Quốc hội khóa XIII. Tỷ lệ này nằm ở mức trung bình so với cả nước

Mỹ Hà