Hội nghị đại biểu HTX, doanh nghiệp điển hình tiên tiến

(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đại biểu Hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên, điển hình tiên tiến lần thứ V (2010- 2015).
 
Các đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Đồng chí Hoàng Viết Đường phát biểu tại hội nghị
 
Trong 5 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX", tạo chuyển biến quan trọng của khu vực kinh tế này. Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 2.884 tổ hợp tác, tăng 234 tổ so với năm 2010, tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 nghìn lao động.; 583 HTX, Liên hiệp HTX; 400 làng có nghề, 133 làng nghề, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động. Số HTX mới thành lập tăng nhanh, bình quân mỗi năm thành lập mới 18- 20 HTX . Bên cạnh đó, dù phải chịu nhiều khó khăn thách thức nhưng các doanh nghiẹp thành viên đã chủ động khai thác thế mạnh sản xuất, liên kết và mở rộng thị trường, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
 
Phong trào thi đua "HTX  trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng NTM" đã tạo sự chuyển biến quan trọng. Các HTX đã đứng ra đảm nhận những việc mà kinh tế hộ không làm được hoặc làm không hiệu quả, góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo và xây dựng NTM ở các địa phương, góp phần quan trọng vào kết quả đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 33 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn NTM. Từ năm 2010-2015 dã có 11 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương lao động các hạng; 2 tập thể được tặng cờ Chính phủ; 15 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen Chính phủ; 8 tập thể được tặng cờ UBND tỉnh; 5 tập thể được tặng cờ thi đua Liên minh HTX Việt Nam.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của các HTX, doanh nghiệp thành viên của Liên minh HTX Nghệ An đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời lưu ý các đơn vị tiếp tục có những giải pháp quan trọng để khắc phục một số bất cập còn tồn tại. Đặc biệt, cần tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp các phong trào thi đua đạt kết quả cao, phong trào phải được phát động tổ chức thực hiện đa dạng, phong phú dưới nhiều hình thức, đặc biệt phải tổ chức học tập, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiêu biểu.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Liên minh HTX Nghệ An trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 - 2015
Liên minh HTX Nghệ An trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 - 2015
 
Dịp này, đã có 16 tập thể và 15 cá nhân được Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen; 1 tập thể được tặng cờ thi đua Liên minh HTX Việt Nam; 58 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX. Các đại biểu cũng đã thống nhất bầu đại diện HTX dịch vụ Sông Lam dự Hội nghị điển hình tiên tiến của tỉnh sắp tới. 
 
Phú Hương