Hội nghị lần thứ 12 - BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XVII

(Baonghean.vn) - Sáng nay 5/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đình Trạc- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tiếp tục các nội dung của Hội nghị lần thứ 12.
 
Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận về Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015. Các ý kiến phát biểu nhấn mạnh tới tính cấp bách của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở; Làm rõ những yếu kém để có giải pháp khắc phục; Trong các giải pháp, cần xác định giải pháp trọng tâm và giải pháp cấp bách. Đề án cần bổ sung những yêu cầu thực tiễn, những vấn đề bức xúc, tác động đến đời sống người dân, kinh tế xã hội của tỉnh để các tổ chức đảng cơ sở kịp thời xử lý.

                 Đồng chí Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh

Cán bộ chủ trì các tổ chức đảng cơ sở cần nắm vững và xử lý thông tin, biết lắng nghe ý kiến người dân và ứng phó linh hoạt các tình huống từ thực tiễn phải được coi trọng. Cấp uỷ huyện, thành, thị phải bám sát địa bàn, trực tiếp chỉ đạo cơ sở. Về công tác tổ chức, các đại biểu đề xuất cần bố trí chức danh cán bộ phụ trách văn phòng đảng uỷ xã, phường, thị trấn. Có cơ chế bổ nhiệm, bố trí cán bộ đảng tại cơ sở- nhất là ở vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì và giữ nghiêm kỷ luật trong sinh hoạt chi bộ. Chi bộ, đảng bộ cơ sở phải huy động được các tổ chức chính trị xã hội vào các hoạt động kinh tế xã hội, bảo đảm ANTT tại địa phương.
 
Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét tờ trình của UBND tỉnh về Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 có tính đến năm 2020. Đây là nghị quyết quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII để đảm bảo mục tiêu, tạo sự chuyển biến rõ nét, thay đổi cơ bản chất lượng lao động trong toàn hệ thống chính trị, các ngành, lĩnh vực. Phấn đấu đến 2015 và các năm tiếp theo, Nghệ An có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các lĩnh vực của tỉnh thời kỳ CNH-HĐH, hội nhập quốc tế. Nghị quyết cũng đề ra các mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến 2015, 100% công chức, viên chức sự nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của vị trí công tác và quy định của ngành. Người lao động trên các lĩnh vực đào tạo đạt trên 50%. Dự thảo Nghị quyết cũng đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
Chiều nay, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ thảo luận về nội dung này.


Đặng Cường