Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật đấu giá tài sản

 (Baonghean.vn) - Chiều 11/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Mão- Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật đấu giá tài sản. Tham dự  có đại diện các sở, ngành  liên quan và đại diện các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp của tỉnh

 
Ông Trần Văn Mão đề nghị các đại biểu tích cưc đóng góp ý kiến cho dự án luật đấu giá tài sản theo yêu cầu của Bộ tư pháp
 
Dự án Luật đấu giá tài sản gồm 7 chương, 77 điều, được xây dựng hướng tới mục tiêu xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu giá tài sản trên cơ sở chủ trương, đường lối, quan điểm của Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế pháp lý chung về trình tự, thủ tục, áp dụng thống nhất cho việc bán đấu giá các loại tài sản. Đồng thời, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ đấu giá viên, tăng cường trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên trong hoạt động hành nghề; nâng cao chất lượng hoạt động bán đấu giá tài sản cũng như phát triển các tổ chức bán đấu giá tài sản mang tính chuyên nghiệp cao và tăng cường cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia đấu giá.
 
Ông Nguyễn Hoàng Lâm- Giám đốc công ty cổ phần đấu giá Nghệ An cho rằng việc quy định tồn tại 2 hình thức doanh nghiệp theo điều 19 của luật sẽ bị hạn chế về loại hình doanh nghiệp
Ông Trần Đình Sáu- Giám đốc Công ty cổ phần đấu giá Phú Quý bày tỏ băn khoăn về thời gian tập sự của các đấu giá viên
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của dự án Luật đấu giá tài sản và tập trung đóng góp ý kiến xung quanh một số vấn đề liên quan đến quy định loại hình doanh nghiệp, địa điểm bán đấu giá tài sản, hình thức ,trình tự tổ chức bán đấu giá, đào tạo đấu giá,thời gian tập sự đấu giá của các đấu giá viên….Tất cả những ý kiến đóng góp sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp.
 
                                                                                  Gia Huy