Hội nghị sơ kết Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Ngày 10/7, tại tỉnh Thanh Hóa diễn ra Hội nghị sơ kết cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Thanh Hóa. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; lãnh đạo tỉnh và ban thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ. Về phía Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
Trong 6 tháng đầu năm 2014, các tỉnh trong cụm đã tổ chức nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Phong trào thi đua phát triển sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đơn vị cơ sở, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước và tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Đối tượng khen thưởng đã chú ý nhiều hơn đến người lao động, vùng sâu, vùng xa và đảm bảo tính cân đối giữa các vùng miền. Công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt được quan tâm hơn; công tác khen thưởng đảm bảo tính kịp thời, động viên thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
 
Đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo điển hình về đẩy mạnh phong trào thi đua của đơn vị
 
 
Hội nghị đã thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động; các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm và phương pháp chấm điểm thi đua năm 2014 của Cụm; trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua và khen thưởng; kinh nghiệm trong công tác xây dựng điển hình của tỉnh. Dịp này, Báo Nghệ An là 1 trong 2 đơn vị của cụm 6 tỉnh Bắc Trung Bộ vinh dự được chọn báo cáo điển hình về đẩy mạnh phong trào thi đua của đơn vị tại Hội nghị.
 
Đậu Thành