Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 29/7, tại thành phố Vinh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn công tác mặt trận năm 2014.

Dự lễ khai mạc có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, Sở nội vụ; thường trực UBMTTQ các huyện, thị trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn

Đồng chí Nguyễn Văn Huy- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh khai mạc nêu rõ: Lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác mặt trận ở các cấp trên địa bàn tỉnh, giúp cán bộ mặt trận nắm bắt, hiểu rõ các nội dung Nghị quyết trong công tác vận động tuyên truyền, công tác mặt trận trong tình hình mới hiện nay và trong chương trình hành động Đại hội MTTQVN tỉnh Nghệ An…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó chủ tịch MTTQ tỉnh giới thiệu chuyên đề.
Các đại biểu tiếp thu chuyên đề tập huấn.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (từ 29-31/7) với 7 chuyên đề gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc; Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQVN; Quán triệt nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIII nhiệm kỳ 2014-2019; chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Công tác phong trào và các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; Vấn đề tiếp nhận, quản lý, sử dụng các loại quỹ của MTTQ; Nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ; Công tác dân tộc, công tác tôn giáo của MTTQ trong tình hình hiện nay; Triển khai Hiến pháp năm 2013; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết  Đại hội MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XIII; Tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIII; Tổng hợp các ý kiến thu hoạch tại lớp tập huấn, giải đáp các kiến nghị. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Nguyên, Vương Quang Minh, Lô Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phụ trách giới thiệu các chuyên đề.

                                 Sỹ Minh