Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN phê chuẩn kế hoạch hợp tác đến năm 2020

Các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN đã thông qua Bản tuyên bố Sochi và tán thành Kế hoạch hành động phát triển hợp tác đến năm 2020.

Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga tại hội nghị thượng đỉnh Nga -ASEAN.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, trong văn kiện ghi rõ: "nhiệm vụ chung là đưa quan hệ đối tác giữa Nga và ASEAN lên một mức mới có tầm chiến lược và chất lượng".

Theo Tổng thống, điều này sẽ cho phép  "sử dụng tốt hơn các tiềm năng hiện có để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và nhân đạo, và tất nhiên những vấn đề trong chương trình nghị sự khu vực và quốc tế".

Theo nguồn tin từ Điện Kremlin, bản tuyên bố phản ánh rõ cách tiếp cận chung của các nước đến các vấn đề quốc tế và  khu vực, cũng như đến việc tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên hội nghị thượng đỉnh tại Sochi phê duyệt bản đồ lộ trình cho những năm 2016-2020. Trước đây, trợ lý tổng thống Yuri Ushakov đã  nói rằng trên thực tế tài liệu này là phụ lục của Tuyên bố chính trị Sochi.


Theo Sputniknews