Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia dân số -KHHGĐ năm 2012

(Baonghean.vn) - Chiều nay, 1/3/2012, tại huyện Nghĩa Đàn, Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số/KHHGĐ năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 và định hướng về công tác Dân số/KHHGĐ giai đoạn 2012-2015.

Trong năm 2011, Chi cục dân số-KHHGĐ tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, kịp thời tham mưu cho Sở Y tế triển khai các chương trình, đề án về dân số-KHHGĐ; tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS... Nhờ đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 trong năm 2011 là 15,6% (giảm 0,07% so với năm 2010); số người sử dụng các BPTT đạt chỉ tiêu đề ra; triển khai Chiến dịch truyền thông tư vấn lồng ghép cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại 429 xã, cung cấp các BPTT lâm sàng cho gần 30.000 trường hợp (đạt 147% KH), thực hiện khám phụ khoa cho gần 8.000 trường hợp, điều trị phụ khoa cho hơn 3.000 trường hợp.

Mục tiêu đặt ra trong công tác DS/KHHGĐ năm 2012 là: Giảm tỷ lệ sinh toàn tỉnh so với năm 2011 là 0,5o%; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 1,2-1,4%; tỷ lệ sử dụng các BPTT đạt 76% trở lên; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 0,2%; tỷ lệ mất cân bằng giới tính  khi sinh đạt 112nam/100 nữ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, bàn các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu DS/KHHGĐ đặt ra trong năm 2012. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các giải pháp: Triển khai có hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số; xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược dân số và SKSS tỉnh giai đoạn 2012-2015; Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở...

Dịp này, Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Tổng cục Dân số/KHHGĐ tặng Giấy khen cho 35 tập thể, 45 cá nhân; Sở Y tế tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 13 cá nhân; tặng Giấy khen cho 43 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác DS/KHHGĐ năm 2011.

Thanh Phúc

tin mới

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Ảnh: Thành Chung

Khai mạc Hội nghị gan mật tụy Việt Nam năm 2023

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần này là một hoạt động khoa học sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt vào dịp toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2023).