Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

(Baonghean.vn) - Sáng 12/5, tại Thị xã Cửa Lò, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Trung Lý - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh: Thái Văn Hằng, Lê Xuân Đại; Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thị,  Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.
 
Đồng chí Phan Trung Lý giới thiệu các nội dung cơ bản và những nét mới của Hiến pháp 2013.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Hồng Châu nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiến pháp năm 2013. Hội nghị nhằm giúp đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã nắm vững những nội dung cơ bản của Hiến pháp, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tôn trọng chấp hành Hiến pháp, tạo sự thống nhất cao về việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành, phố, thị xã trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp, pháp luật. 
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Trung Lý giới thiệu 14 nội dung cơ bản và những nét mới của Hiến pháp 2013. Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều quy định về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... với bố cục hợp lý, kỹ thuật trình bày bảo đảm đúng tầm của đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài , phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân; kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992. Hiến pháp 2013 đề cao quyền con người, quyền giám sát của nhân dân, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị
 
Đồng chí  Phan Trung Lý đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp khẩn trương triển khai thực hiện Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy định  một số điểm thi hành Hiến pháp, trong đó quy định rõ thời hạn công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thông qua thời điểm Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực (ngày 01/01/2014). Đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp, trách nhiệm truyên truyền, phổ biến Hiến pháp nhằm đảm bảo Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Sỹ Minh