Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương

(Baonghean.vn) - Sáng 16/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, bà Lê Thị Tám, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh  chủ trì. Cùng tham gia có đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ..

Đại biểu dự họp tại điểm cầu Nghệ An

Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương là một dự án Luật quan trọng đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Dự án Luật gồm 9 chương, 192 điều, được điều chỉnh tăng 3 chương và 52 điều so với Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Trong đó, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương cũng như giữa các cấp chính quyền địa phương; phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cấp chính quyền địa phương; đồng thời đảm bảo công khai minh bạch và bảo đảm sự tham gia của nhân dân trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ như phạm vi điều chỉnh và bố cục dự thảo Luật; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về phân định thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương và các cấp chính quyền địa phương; về cách thức, nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; về cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân, UBND... Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 9.

Phạm Bằng