Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 31/01, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của cấp ủy Ban thường vụ Quốc hội, kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi với 63 tỉnh thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An có đại diện Hội đồng nhân dân Tỉnh cùng một số ban ngành dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định: Luật Đất đai năm 2003 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003, sau 10 năm thi hành đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội; đã thu hẹp sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong việc tiếp cận đất đai; khắc phục những bất cập về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; đổi mới công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Các quyền của người sử dụng đất được mở rộng và được Nhà nước bảo đảm thực hiện đã làm cho người sử dụng đất gắn bó hơn với đất đai, yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, đưa đất đai trở thành nguồn nội lực, nguồn vốn để phát triển đất nước.                             Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2003 vẫn còn một số tồn tại, bất cập như:  Pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan đến đất đai quy định còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn dẫn đến việc áp dụng khó khăn; một số nội dung chưa rõ ràng, chưa phù hợp. Việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp. Nhiều diện tích đất đã thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư nhưng tiến độ sử dụng chậm, còn để hoang phí đất đai, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Nhiều địa phương chưa quan tâm thực hiện cơ chế tạo quỹ đất “sạch” để đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước...

Trước những hạn chế trên,  dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 sẽ bổ sung thêm 6 chương và 43 điều so với Luật Đất đai 2003, tập trung vào một một số nội dung đang tồn tại hiện nay.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần sớm triển khai lấy ý kiến của nhân dân trong việc xây dựng Luật Đất đai sửa đổi để phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức của nhân dân và trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai. Toàn bộ ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác để đảm bảo tiến độ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 dự kiến vào tháng 5 năm 2013.


Mỹ Hà