Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (Khóa 9)

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6 tại Hà Nội, Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (Khóa 9) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự có đại diện các bộ, ngành, ban Đảng của TƯ, Liên minh các hợp tác xã Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Trần Hồng Châu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Ngân hàng nhà nước, đại diện 3 hợp tác xã điển hình tiên tiến.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 khóa 9.

Báo cáo nêu rõ, sau 10 năm Nghị quyết TƯ 5 khóa 9 về kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực. Số tổ hợp tác tiếp tục tăng lên, các HTX cũ cơ bản đã hoàn thành việc chuyển đổi; số HTX mới thành lập nhiều hơn trước với quy mô đa dạng. Kinh tế tập thể đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém, được củng cố một bước về mặt tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, tích luỹ đầu tư phát triển và đáp ứng nhu cầu, lợi ích của các thành viên, tạo việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.                              Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại Nghệ An, 10 năm qua đã thực hiện khá tốt mục tiêu đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu các loại hình HTX. Các HTX cơ bản đã chuyển đổi hoạt động, tăng qui mô, mở rộng địa bàn và lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Kinh tế tập thể đã khẳng định vai trò và sự cần thiết của các tổ chức kinh tế HTX, HTX trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tính đến nay, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, Nghệ An có 2.635 tổ hợp tác (năm 2002 là 933 tổ hợp tác), 830 liên hiệp HTX, số HTX được thành lập mới trong 10 năm qua là 359. Các loại hình HTX hiện nay đã tăng trưởng đáng kể về số lượng, qui mô tổ chức cũng như khối lượng sản xuất, doanh thu kinh doanh dịch vụ. Doanh thu sản phẩm và dịch vụ của các HTX tính đến thời điểm cuối năm 2011 đạt trên 975 tỷ đồng, tăng trưởng 2,5 lần so với năm 2002.

Sau tham luận của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên TƯ Đảng-  Trưởng ban Kinh tế TƯ và một số đại biểu khác, đồng chí Lê Hồng Anh đã nhấn mạnh những hạn chế yếu kém cần khắc phục, rút bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Sỹ Minh