Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 554 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số”.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 554 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số” từ năm  2009 - 2012 và phương hướng kế hoạch từ năm 2013 đến năm 2016.

Tới dự và chủ trì đầu cầu tại Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT cùng đại diện các bộ ngành là thành viên Ban chỉ đạo 554. Về phía đầu cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng đại diện một số sở, ngành, đoàn thể liên quan.                       Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 554/TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”, 3 năm qua, Sở Nông nghiệp - PTNT phối hợp với Ban Dân tộc, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh đã tiến hành tuyên truyền, quán triệt nội dung đề án, xây dựng mạng lưới  tuyên truyền phổ biến pháp luật; tổ chức 4 tiểu đề án để tiến hành khảo sát; xây dựng, biên soạn các tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền; xây dựng các mô hình thí điểm ở cơ sở; lồng ghép và đa dạng hóa hình thức tổ chức phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, địa bàn dân tộc để đưa pháp luật đến với người dân…

Đề án đã tổ chức được 69 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 3.210 lượt cán bộ, tổ chức hơn 40 hội nghị phổ biến pháp luật cho hơn 2.500 lượt người dân, tư vấn pháp luật cho gần 12 ngàn người, truyền thông trực tiếp 18 cuộc cho hơn 500 hội viên pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 9.000 người, tiến hành 7.530 cuộc hòa giải, xây dựng  160 tủ sách pháp luật với hơn 500 đầu sách…. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã dành nhiều chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 3 năm, 97% người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số (2,89/2,98 triệu người) và 100% cán bộ công chức, viên chức liên quan được phổ biến pháp luật…

Tham gia hội nghị trực tuyến, cùng với việc nghe lắng nghe, tiếp thu thông tin từ các điểm cầu, Nghệ An cũng nêu lên một một số thuận lợi,  khó khăn đặc thù từ thực tiễn triển khai ở địa bàn; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để Ban chỉ đạo Đề án 554 Trung ương tiếp thu sửa đổi, bổ sung khi chuyển sang giai đoạn mới./.


Nguyễn Hải