Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động - người có công và xã hội năm 2013

(Baonghean.vn) - Sáng nay 7/1/2013, Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động - người có công năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan và các tỉnh, thành phố thông qua 63 điểm cầu trên cả nước.

 

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở KH&ĐT, Tài chính, Sở NN&PTNT; Sở LĐTB&XH tham dự.
          Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. 
 

Hội nghị được nghe lãnh đạo Bộ LĐTB&XH trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động thương binh và xã hội năm 2012, và triển khai công tác năm 2013. Từ các điểm cầu, lãnh đạo Sở LĐTB&XH các tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp xung quanh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chính sách cho người có công... Kiến nghị đề xuất của các địa phương đều đã được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền - chủ trì hội nghị, giao cho lãnh đạo các Cục thuộc Bộ giải đáp ngắn gọn ngay tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động - người có công và xã hội năm 2013.
 

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định vai trò quan trọng của công tác lao động, người có công; đánh giá cao Báo cáo của Bộ LĐTB&XH trong năm 2012 và nhắc nhở Bộ LĐTB&XH và các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan và các địa phương trong cả nước thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, dù tình hình đất nước trong năm 2013 còn nhiều khó khăn nhưng các công tác: an sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng... phải được thực hiện tốt. Đối với kiến nghị của các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ tập hợp đầy đủ để tập trung giải quyết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ LĐTB&XH nâng cao vai trò quản lý nhà nước; Tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, dự báo; phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống; công khai minh bạch thông tin; Làm tốt nhiệm vụ giảm nghèo, nhất là đối với những vùng có đông đồng bào dân tộc; tập trung cao độ để thực hiện tốt chiến lược dạy nghề; đối với công tác người có công, phải rà soát không để bỏ sót người có công không được hưởng chế độ chính sách của nhà nước...

 

Năm 2012, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 30.000 người (trong đó XKLĐ được 10.500 người); tuyển sinh đào tạo nghề cho 84.000 lượt người; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,79% xuống còn 15,35%; thực hiện tốt các công tác chính sách với người có công, "Đền ơn đáp nghĩa", bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội... Trong năm 2013, mục tiêu đề ra là tạo việc làm mới cho 3,7 - 3,8 vạn lao động (trong đó xuất khẩu lao động trên 11.900 người); tuyển sinh, đào tạo nghề cho 8,5 - 9 vạn người; phấn đấu 100% gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên, 100% phường, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chính sách cho người có công; đẩy mạnh công tác giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,5%...

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ LĐTB&XH quan tâm giải quyết 10 vấn đề. Trong đó, đề nghị Bộ quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường dạy nghề để làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Nghị quyết 1956; đề nghị Bộ trình Chính phủ cho hai huyện Quỳ Châu, Con Cuông được hưởng các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 30a...


Nhật Lân