Hội nghị trực tuyến về công tác giảm nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện công tác giảm nghèo, chương trình giảm nghèo, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và định hướng trong thời gian tiếp theo. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành trung ương; các điểm cầu tại các địa phương trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Sau 2 năm (2011 - 2012) thực hiện các chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, toàn quốc đã có 29 triệu lượt người nghèo, dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT miễn phí với số tiền 22.303 tỷ đồng; Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 11.844 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm nghèo trong lĩnh vực GD-ĐT; 1,087 triệu người được hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, 71.713 hộ được hỗ trợ đất ở, 83.563 hộ được hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 214.466 hộ, xây dựng 5.573 công trình nước tập trung ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; Đã có 278 dự án khoa học và kỹ thuật được phê duyệt và đang triển khai; Triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 52 tỷ đồng; 500 ngàn hộ nghèo hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg với số tiền 2.741 tỷ đồng; 5 triệu lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí 1.838 tỷ đồng; 1 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; có 1,9 triệu hộ gia đình được vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên để cho 2,3 triệu con em đi học, với dư nợ 35.558 tỷ đồng.Hội nghị trực tuyến về thực hiện công tác giảm nghèo tại điểm cầu Nghệ An

Từ 10.735,2 tỷ đồng vốn bố trí cho Chương trình giảm nghèo bền vững, trong 2 năm 2011 - 2012, các địa phương đã đầu tư trên 1.000 công trình cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển, hải đảo, đầu tư trên 5.000 công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, trên 12.000 hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo; Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết 30A, ngân sách trung ương đã bố trí cho các huyện nghèo là 6.840 tỷ đồng...

Sau 2 năm thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% (năm 2010) xuống còn 11,76% (năm 2011) và 9,6% (năm 2012), bình quân giảm 2,3%/năm. Ở Nghệ An, trong năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân toàn tỉnh đạt 3,18% (từ 18,79% xuống còn 15,61%), riêng 3 huyện 30a giảm trên 6%, số hộ nghèo giảm từ 138002 hộ xuống còn 116851 hộ.

Năm 2013, Quốc hội, Chính phủ bố trí 5.031,207 tỷ đồng cho Chương trình giảm nghèo bền vững; Mục tiêu đề ra đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%; Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn dưới 5% theo chuẩn nghèo hiện hành; tỷ lệ nghèo các huyện nghèo còn dưới 30%. Năm 2013, Nghệ An phấn đấu đấu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo từ 5 - 7% năm, phấn đấu giảm số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 12,5%.

Từ các điểm cầu trên cả nước, nhiều đại biểu đã tham gia ý kiến mổ xẻ về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn của địa phương.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo, các Bộ, Ban, Ngành thu nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện cơ chế chính sách, có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; biểu dương các đơn vị tham gia thực hiện đã có những nỗ lực cố gắng để đạt được những kết quả tốt đẹp trong 2 năm qua; đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, việc đẩy mạnh công tác giảm nghèo là một chủ trương ưu việt của Đảng và Nhà nước, để đạt được kết quả tốt hơn, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, cần động viên toàn thể xã hội tích cực tham gia, đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức để các hộ nghèo có ý thức vươn lên xóa nghèo.


Nhật Lân