Hội Nông dân Kỳ Sơn: Biểu dương 53 hộ nông dân SXKD giỏi

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 30/7, Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm gắn với tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2014. 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Trong giai đoạn 2012 - 2014, bình quân mỗi năm số lượng hội viên, nông dân các cấp ở Kỳ Sơn đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đạt 421 hộ, chiếm 23,4% so với tổng số hộ nông dân toàn huyện. Qua tổng kết phong trào ở cơ sở giai đoạn 2012 – 2014 đã bình xét công nhận 768 hộ đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 41,5% số hộ đăng ký). Trong đó có 53 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 5 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cao như: xã Mỹ Lý, Tà Cạ, Mường Lống, Huồi Tụ, Tây Sơn, Hữu Kiệm, Na Ngoi, Chiêu lưu và thị trấn Mường Xén.
 
Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh trên 500 triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 50 triệu đồng đến hàng trăm triệu  đồng. Đã có nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói, nghèo quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Điển hình như hộ ông La Văn Toán, Vi Văn Dũng, La Văn Phúc, Lô Văn Thắng (xã Tà Cạ); ông Nguyễn Văn Luân, ông Lô Khắc Lợi, Bà La Thị An, hộ Bà Lô Thị Liên (thị trấn Mường Xén); ông Hờ Gà Vừ, Lầu Phái Đà (xã Huồi Tụ) ... Đã khai thác lợi thế của đất đồi, rừng, phát triển mô hình chăn nuôi đại gia súc, gia cầm thu nhập hàng trăm triệu đồng/mỗi năm. 
 
Tại hội nghị, BCH Hội Nông dân huyện đã trao Giấy khen cho 53 hộ nông dân tiêu biểu, đồng thời cấp giấy công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cho các hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.
 
Hoàng Minh
Hội Nông dân Nghệ An