Hội Nông dân Nghệ An vào cuộc chống thực phẩm bẩn

(Baonghean.vn) – Trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp, BCH Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HNDT về Tuyên truyền vận động nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn.

Nghị quyết số 01/NQ-HNDT của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh được ban hành ngày 9/5/2016; và Phường Vinh Tân, TP. Vinh được lựa chọn là đơn vị điểm triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị thăm quan mô hình trồng cam nông dân huyện Quỳ Hợp.

Nghị quyết số 01 nêu rõ thực trạng bất cập vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm; khẳng định có nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận nên ít quan tâm đến quyền lợi người tiêu dùng; đã sử dụng tùy tiện phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất kích thích, chất bảo quản… trong chăn nuôi, trồng trọt và khai thác nuôi trồng thủy sản làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, giống nòi và sự phát triển KT-XH.

Trồng rau cho thu nhập cao ở xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu).

Mục tiêu của Nghị quyết 01 đề ra là đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất thực phẩm an toàn; hình thành và phát triển các vùng sản xuất theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, đất đai của các địa phương; áp dụng nhanh các tiến bộ của khoa học công nghệ; đẩy mạnh liên kết sản xuất, gắn sản xuất với kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng; tạo sản phẩm an toàn, có địa chỉ tin cậy cung cấp cho thị trường…

Đại diện các chi hội nông dân P. Vinh Tân ký cam kết thực hiện nội dung "3 không, 3 có".

Để mục tiêu của Nghị quyết 01 đạt hiệu quả, BCH Hội nông dân đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó, toàn hệ thống hội tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm với khẩu hiệu: “Vì sức khỏe công đồng, vì tương lai nòi giống. Nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn”.

Đồng thời vận động nông dân phát hiện và đấu tranh với những hành vi vi phạm; tổ chức ký cam kết thực hiện “3 không, 3 có” với nội dung: “Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; Không sử dụng chất cấm trong bảo quản và chế biến thực phẩm; Không kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm bẩn. Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; có hiểu biết quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm an toàn; có trách nhiệm phát giác và ngăn chặn thực phẩm không an toàn”.

Trong sáng ngày 22/6/2016, hơn 100 hội viên Hội nông dân P. Vinh Tân TP.Vinh đã được Hội Nông dân tỉnh quán triệt về nội dung của Nghị quyết số 01.

Nhật Lân