Hội Nông dân tỉnh góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(Baonghean.vn) - Sáng nay 12/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị BCH tỉnh Hội (mở rộng) và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, triển khai nội dung chuẩn bị Đại hội Hội nông dân tỉnh. 

                         Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện của hội nông dân 21 huyện thành thị và các đơn vị liên quan đã đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo hiến pháp sửa đổi, trong đó tập trung nhiều vào chương 1, chế độ chính trị, chương 2, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đặc biệt, liên quan đến hoạt động Hội, một số ý kiến cho rằng cần phải thêm cụm từ các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội vào sau cụm từ Mặt trận tổ quốc nhân dân trong điều 9 để khẳng định vai trò, vị trí của các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong Hiến pháp...

Đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu đã tham gia thảo luận, tập trung vào các vấn đề như: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm quyền thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất; chế độ chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất...

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo báo cáo trình Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh khoá VIII (nhiệm kỳ 2013 – 2018), thông qua đề án nhân sự, đề án bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân toàn quốc và triển khai một số nội dung chuẩn bị đại hội.


Mỹ Hà