Hội Nông dân tỉnh thi đua xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng nay 12/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị BCH khoá VII kỳ họp thứ XI, sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

6 tháng qua, các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng được đẩy mạnh. Nông dân các địa phương thi đua góp sức vào phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có trên 102.000 hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các cơ sở cũng đã xây dựng được 754 mô hình trình diễn của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập cao để phổ biến nhân ra diện rộng; tổ chức 3 lớp trung cấp nghề cho học viên các huyện miền núi; tổ chức gần 750 lớp tập huấn KHKT; cung ứng hơn 15.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm. Đã có hơn 2.000 hộ nông dân tự nguyện hiến trên 240.000 m2 đất để mở đường và hàng trăm ngàn hộ đóng góp tiền, ngày công xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình phúc lợi trong phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”; trên 372.000 nông dân đăng ký xây dựng GĐVH.
 
6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt 3 phong trào thi đua do TW Hội Nông dân Việt Nam phát động; Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; Tập trung chỉ đạo đại hội cấp huyện, thành, thị đúng kế hoạch để chuẩn bị cho Đại hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2017.


Thanh Phúc