Hội thảo Hệ thống quản lý nhà trường SMAS 2.0

(Baonghean.vn) - Để giúp các nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng tốt Hệ thống quản lý nhà trường SMAS 2.0, sáng ngày 13/4, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Chi nhánh Viettel Nghệ An tổ chức Hội thảo Hệ thống quản lý nhà trường SMAS 2.0.

Hội thảo được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua 20 điểm cầu ở  20 huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Ở Nghệ An, chương trình Quản lý nhà trường SMAS 2.0, được Sở GD&ĐT Nghệ An ký kết với Chi nhánh Viettel Nghệ An thực hiện từ tháng 3 năm 2012. Thời gian qua, chương trình Quản lý nhà trường SMAS 2.0 đã mang lại những hiệu quả nhất định trong công tác quản lý học sinh. Hiện tại Nghệ An có 68 trường THPT, TTGDTX và 119 trường THCS đã sử dụng chương trình SMAS 2.0. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, chương trình cũng bộc lộ một số tồn tại như: tốc độ truy cập chương trình còn chậm, khi nhập danh sách có một số thiếu sót xếp ABC, sắp xếp thứ tự, việc quản lý thi còn khó sử dụng.

Hội thảo là dịp để nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị trường học được thụ hưởng, tổ chức đánh giá lại những tiện ích của chương trình, đồng thời cũng tìm ra những nguyên nhân còn tồn tại để tìm hướng khắc phục, tiến tới cho việc nâng cấp chương trình Quản lý nhà trường SMAS 2.0, lên chương trình Quản lý nhà trường SMAS 3.0.
                                                                   


NguyễnTrọng Hoàn ( Sở GD - ĐT)