Hội thảo Lịch sử Phong trào nông dân, Hội Nông dân tỉnh 1929-2015

(Baonghean.vn) - Ngày 4/9, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Lịch sử Phong trào nông dân, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An 1929-2015. Tới dự và tham gia thảo luận tại Hội thảo có đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các nhà nghiên cứu lịch sử; các tác giả cuốn sơ thảo Lịch sử phong trào nông dân Nghệ An 1929-1997; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ. 
 
 
Toàn cảnh hội thảo
 
Ra đời từ tháng 11 năm 1929, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ, Tổng Nông hội tỉnh Nghệ An được thành lập. Đồng chí Phan Thái Ất (làng Dương Xuân, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) được bầu làm Bí thư và là người đặt nền móng cho sự trưởng thành lớn mạnh của Hội sau này.  Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức cộng sản, Nông hội đỏ Nghệ An được phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Hội, Nông dân Nghệ An ngay từ buổi đầu của thời kỳ cách mạng đã đoàn kết đứng lên đấu tranh, đỉnh điểm là phong trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh (1930-1931). Trải qua các thời kỳ cách mạng, nông dân Nghệ An luôn sát cánh cùng với công nhân, trí thức và các tầng lớp khác làm nên những chiến công hiển hách; góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên Cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 đưa non sông thu về một mối, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
 
Đồng chí Bùi Đình Sâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo
 
Thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng, nông dân Nghệ An dưới sự tổ chức, chỉ đạo của Hội Nông dân đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất và xây dựng cuộc sống mới. Những thành tựu đạt được từ phong trào nông dân và công tác Hội đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của nông thôn tỉnh nhà, thay đổi cuộc sống của người nông dân cả về vật chất lẫn tinh thần.  
 
Các đại biểu đưa đến những tư liệu, hiện vật làm phong phú thêm về lịch sử Hội Nông dân tỉnh
Phát biểu tham luận tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu lịch sử, các cán bộ lão thành của Hội qua các thời kỳ đã làm sáng tỏ thêm những trang sử hào hùng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân. Đồng thời khẳng định việc tái bản, chỉnh lý, bổ sung cuốn Lịch sử Phong trào nông dân, Hội Nông dân Nghệ An không chỉ là công trình lịch sử chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam mà còn là nghĩa cử tri ân những người nông dân trên quê hương Xô Viết anh hùng đã không tiếc máu xương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc.
 
Hoàng Minh
(Hội Nông dân tỉnh Nghệ An)