Hội thảo tham vấn các chương trình về công tác dân tộc

(Baonghean) - Sáng 22/6, tại Thành phố Vinh, Ủy ban Dân tộc TƯ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 và Chương trình hành động triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Tới dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Hoàng Xuân Lương và Sơn Phước Hoan; đại diện các bộ, ban, ngành liên quan và lãnh đạo các tỉnh liên quan đến Chương trình 135.

Tại hội thảo, lãnh đạo văn phòng điều phối Chương trình 135 đã trình bày Thông tư liên tịch giữa Ủy ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Tài chính- Xây dựng- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho  các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Căn cứ thông tư liên tịch này và theo chức năng nhiệm vụ, các cơ quan Trung ương có liên quan hướng dẫn, cụ thể hóa những nội dung cần thiết. Xử lý những vấn đề chuyển tiếp đảm bảo nguyên tắc khi thực hiện theo thông tư hướng dẫn mới không làm gián đoạn hoặc chậm tiến độ thực hiện chương trình.

Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Chương trình nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được nêu tại Quyết định 449 ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, hướng tới mục tiêu: Phát triển kinh tế- xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh.


Bùi Thọ (Đài PT- TH tỉnh)