Hội thi các môn Khoa học Mác–Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 8/3, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức Hội thi Olymipic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015.
 
Các đại biểu ấn nút khai mạc hội thi
Hội thi nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên, sinh viên của cả nước. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.
 
Đây là Hội thi lần đầu tiên tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên trên cả nước. Hội thi được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa.
 
Sau lễ khai mạc, các bạn sinh viên sẽ tham gia thi trực tuyến với ngân hàng câu hỏi phong phú, đa dạng, hình thức thi trắc nghiệm và hình thức sân khấu hóa với nhiều nội dung sinh động, thử thách sức sáng tạo và trí thông minh…
 
Đây sẽ là một hội thi hấp dẫn, một sân chơi bổ ích cho đoàn viên, sinh viên trong việc tìm hiểu, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác, học tập và đời sống.  
 
Theo ANTĐ