Hội “Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh” bàn giao 3 Nhà tình nghĩa

(Baonghean) - Hội “Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh” vừa phối hợp với Hội CCB Nam Đàn tổ chức lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho các hội viên CCB tại 2 xã Nam Cường và Nam Trung.

Ba gia đình được xây tặng nhà tình nghĩa đợt này là CCB Nguỵ Đình Chiến xóm 3A, CCB Nguyễn Văn Thuận xóm 10 xã Nam Cường và gia đình bà Hồ Thị Thu, xóm 8 xã Nam Trung - là vợ của CCB Trần Đình Thìn (đã mất). Đây là những chiến sĩ đã từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường huyền thoại Trường Sơn trong chiến tranh chống Mĩ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi gia đình được hỗ trợ 45 triệu đồng do Ngân hàng CPTM Công thương tài trợ thông qua Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn của báo Sài Gòn Giải phóng, cùng với tiết kiệm của gia đình, sự giúp đỡ ngày công, tiền của của anh em họ tộc, bà con lối xóm và Hội CCB xã.


Thuý Tình (Đài Nam Đàn)