Hơn 1000 tình nguyện huyện Nam Đàn tham gia hiến máu

(Baonghean.vn)- Ngày hội hiến máu huyện Nam Đàn đã có hơn 1000 tình nguyện viên đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã nhận được 687 đơn vị máu nhằm.

Làm thủ tục xét nghiệm trước khi hiến máu

Với thông điệp “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”, hơn 1.000 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện đã hăng hái đăng ký tham gia hiến máu.

Các tình nguyện viên hiến máu

Qua sàng lọc, đã nhận được 687 đơn vị máu nhằm bổ sung vào nguồn máu dự trữ tại Trung tâm huyết học truyền máu. Đây là năm thứ 5 Nam Đàn tổ chức ngày hội toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm giúp người dân hiểu một cách đầy đủ hơn ý nghĩa, mục đích của việc hiến máu.

Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa do UBND huyện Nam Đàn phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An tổ chức ngày 2/12.

 

                                                                     Hồng Sương – Đậu Thắng