Hơn 300 trưởng công an xã ở Nghệ An được bố trí công việc khác

Thành Duy 09/05/2020 08:56

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương bố trí 301 công chức trưởng công an xã, thị trấn sang đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã.

Đây là một trong những nội dung tại Thông báo số 2167-TB/TU ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp, bố trí trưởng công an xã, thị trấn để bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện chủ trương này đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước, hoàn thành trước ngày 15/5/2020.

Khánh thành trụ sở Công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Đây là trụ sở Công an xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đầu tư xây dựng. Ảnh tư liệu: Đức Vũ
Khánh thành trụ sở Công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Đây là trụ sở Công an xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đầu tư xây dựng. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý, các huyện, thành phố, thị xã sắp xếp, bố trí giảm dần số lượng công chức cấp xã để từng bước thực hiện đúng số lượng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ - CP; ưu tiên bố trí các chức danh công chức sang các chức danh cán bộ ở những nơi còn khuyết, gắn với kiện toàn nhân sự các tổ chức trong hệ thống chính trị trong dịp đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xem xét, bố trí vào chức danh công chức còn khuyết ở các xã khác hoặc xét chuyển lên các vị trí cán bộ, công chức cấp trên (nếu đủ điều kiện).

Nội dung Thông báo số 2167 cũng lưu ý, cần nghiên cứu, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với số cán bộ, công chức dôi dư do thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ - CP của Chính phủ.

Thực hiện Thông báo số 2167-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 5/5, UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc số 2714/UBND-NC gửi Sở Nội vụ; Công an tỉnh; các huyện, thành, thị ủy và UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu triển khai chủ trương trên.

Trong đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện bố trí toàn bộ số công chức trưởng công an xã, thị trấn sang đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã khác như: Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch… hoàn thành trước 15/5/2020; đồng thời thực hiện sắp xếp, bố trí giảm dần số lượng công chức cấp xã để từng bước thực hiện đúng số lượng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện 4 nội dung:

- Ưu tiên bố trí các chức danh công chức sang các chức danh cán bộ ở những nơi còn khuyết gắn với kiện toàn nhân sự các tổ chức trong hệ thống chính trị nhân dịp đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (không giới thiệu bầu các chức danh hoạt động không chuyên trách ở những xã còn thừa công chức theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ).

- Tạm dừng việc tuyển dụng mới các chức danh công chức cấp xã; thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động công chức vào các chức danh công chức cấp xã phù hợp trong từng xã, thị trấn và trong địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

- Đề xuất xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã vào các chức danh công chức cấp trên (nếu đủ điều kiện).

- Giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ - CP của Chính phủ. Giải quyết nghỉ, thôi việc hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Hơn 300 trưởng công an xã ở Nghệ An được bố trí công việc khác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO