Hơn 80 doanh nghiệp được tập huấn kỹ năng kiểm soát quản lý vệ sinh lao động

(Baonghean.vn)- Hơn 80 đại diện doanh nghiệp được giảng viên Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tập huấn các vấn đề liên quan "Tổ chức thực hiện quản lý vệ sinh lao động theo luật pháp - kỹ năng kiểm soát".

Khóa tập huấn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi nhánh Nghệ An tổ chức vào sáng 19/11.

Hơn 80 đại diện doanh nghiệp tham gia khóa tập huấn về kỹ năng kiểm soát vệ sinh lao động

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội phổ biến các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động; hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư phòng ngừa tai nạn lao động trong các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động.

Giảng viên Trung tâm Y tế dự phòng trao đổi với các học viên.

Các học viên còn được lắng nghe nhiều nội dung liên quan đến hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động...

Phạm Bằng