Hơn 80 học viên tham gia đào tạo doanh nhân

(Baonghean.vn) - Ngày 24/10 tại TP.Vinh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển- Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Trường doanh nhân Top Olympia khai giảng chương trình đào tạo quản trị chuyên sâu - Giám đốc điều hành thứ 4 năm 2015.

Hơn 80 học viên tham gia lớp học

Tham gia khóa học có hơn 80 học viên đại diện của các doanh nghiệp trong tỉnh. Với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ chuyên sâu nội dung  gồm: Kỹ năng thuyết trình và chinh phục đám đông; Quản trị mối quan hệ khách hàng dành cho lãnh đạo; Kỹ năng thương lượng - đàm phán dành cho CEO; CEO và tài chính doanh nghiệp; Hành lang pháp lý dành cho CEO và doanh nghiệp; Quản trị thương hiệu và tiếp thị; Quản trị sự thay đổi - xây dựng tư duy chiến lược mới trong hội nhập và quản trị nguồn nhân lực.

Ông Bùi Thanh An, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi lễ khai giảng khóa học

 Nội dung chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cốt yếu để có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo quản lý doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, sức cạnh tranh cao trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay.

Giảng viên Trường Top Olympia truyền đạt kiến thức cho học viên

Qua khóa học này các học viên sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm để áp dụng thành công vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, đơn vị; đồng thời xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Quỳnh Lan