Hơn 8000 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn

(Baonghean.vn) - Tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến ngày 18/4/2015, Nghệ An có  khoảng 8.881 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, trong đó hơn 1.105 ha nhiễm nặng. 
 
Nông dân phun trừ đạo ôn ở Lạc Sơn (Đô Lương).
 
Ngoài bệnh đạo ôn thì bệnh rầy nâu, rầy lưng trắng cũng đang phát sinh gây hại với diện tích 163 ha lúa thời kỳ đứng cái - ôm đòng tại Kỳ Sơn, Anh Sơn, Hưng Nguyên; bệnh khô vằn phát sinh gây hại 3.892 ha tại hầu hết các huyện trong tỉnh; bệnh bạc lá phát sinh gây hại hơn 191 ha trên lúa thời kỳ ôm đòng đến trổ tại các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, TP Vinh, Thị xã Hoàng Mai…; chuột gây hại trên 1.011 ha lúa thời kỳ làm đòng - trổ tại các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Nam Đàn và TP Vinh…. Các đối tượng khác như châu chấu, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân phát sinh gây hại cục bộ.
 
C.L