Họp Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ - tìm kiếm cứu nạn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2013. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Năm 2012, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh xác định diễn tập thí điểm một số nội dung mới như áp dụng 1 phần công nghệ thông tin, vận hành cơ chế hoạt động Nghị định 30 của Chính phủ; tham gia xử lý tình huống A2, các biện pháp thi hành lệnh giới nghiêm, vận hành cơ chế cụm làng xã chiến đấu… tại các huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn...Đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận tại hội nghị.
 

Mặc dù nội dung diễn tập các huyện khá nhiều và mới, cần phải đầu tư ngân sách lớn, song cấp ủy, chính quyền các huyện đã xác định tốt nhiệm vụ, có quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc từ đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ một cách tích cực và có hiệu quả, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập.

 

Thông qua diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012 đã làm rõ hơn cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, khả năng phối hợp hiệp đồng trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy hoạt động tác chiến phòng thủ của lực lượng vũ trang, đã gắn nhiệm vụ diễn tập với xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ huyện, từng bước hoàn thiện vận hành cơ chế và bổ sung kế hoạch trong thực hiện các Nghị định của Chính phủ, đồng thời ứng dụng phần mềm tin học vào nhiệm vụ soạn thảo văn kiện tác chiến khu vực phong thủ. Cũng thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó các tình huống có thể xảy ra để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.


Chiến Thắng (Bộ CHQS tỉnh)