Họp Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48

Chiều 14/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.
 
Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị
 
Dự phiên họp có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết, cùng lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.
 
Ban Chỉ đạo tổng kết cho rằng việc tổng kết Nghị quyết 48 nhằm đánh giá thực tình hình thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 10 năm qua với trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy vai trò của pháp luật để góp phần quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Qua tổng kết sẽ đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật.
 
Các đại biểu cũng tán thành với hai nội dung chính được tổng kết là xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên cơ sở bám sát Hiến pháp, cũng như cương lĩnh của Đảng. Trong đó, cần đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân; cũng như bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc tổng hợp, đánh giá cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả. Các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổng hợp báo cáo để hoàn thành Dự thảo Báo cáo tổng kết trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào tháng 12/2015.
 
Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết cho rằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước. Do đó, Báo cáo tổng kết cần bám sát cơ sở, địa phương và thực hiễn cơ sở; chỉ đạo tập trung vào 20 tỉnh, thành phố.
 
Theo VOV