Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 140 năm ngày mất của Nguyễn Trường Tộ và Lễ hội Đền Hoàng Mười

(Baonghean) - Ngày 5/10, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức cuộc gặp gỡ, trao đổi với báo giới (Trung ương và địa phương) trên địa bàn tỉnh về kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm ngày mất nhà cải cách yêu nước Nguyễn Trường Tộ (22/11/1871 - 2011) và Lễ hội Đền Hoàng Mười (từ ngày 4 - 5/11/12011).
 
Nhà cải cách yêu nước Nguyễn Trường Tộ (sinh tại làng Bùi Chu, nay thuộc xã Hưng Trung, trong một gia đình giáo dân). Tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm ngày mất của ông là tiếp tục tôn vinh công lao và sự nghiệp, đặc biệt là các giá trị cải cách của Nguyễn Trường Tộ để áp dụng trong thời kỳ đổi mới;  bảo vệ và phát huy các di sản do ông để lại; khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước trong nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hưng Nguyên ngày càng phát triển. Đồng thời, xây dựng di tích liên quan đến Nguyễn Trường Tộ trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của Hưng Nguyên và của tỉnh.
 
Tổ chức Lễ hội Đền Hoàng Mười (ở xã Hưng Thịnh) - lễ hội cấp huyện, là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tưởng nhớ công đức các vị phúc thần được thờ ở đây; giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn cho mọi tầng lớp nhân dân; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh và tạo điều kiện giao lưu văn hóa giữa nhân dân địa phương với nhân dân trong vùng, du khách thập phương.
 
Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến gợi mở cho lãnh đạo huyện Hưng Nguyên có kế hoạch tuyên truyền nhằm góp phần cho thành công của hai sự kiện văn hóa này. 


Đình Sâm