Hưng Nguyên: Cán bộ chủ chốt góp ý văn kiện đại hội đảng bộ huyện

(Baonghean.vn) - Sáng 13/5/2015, Ban thường vụ huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cán  bộ chủ chốt qua các thời kỳ góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ huyện khóa 28  nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Quang cảnh hội nghị
 
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy báo cáo khái quát dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  khóa XXVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện  lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, nêu rõ những thành tựu và những khó khăn, thách thức, thẳng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.Từ thực tiễn đó, dự thảo chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đưa ra 25 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, trong đó tập trung cao chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 12-13% , thu nhập  bình quân đầu người năm 2020 đạt 70 triệu đồng,  tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%/năm; Hàng năm 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 100% khối xóm có chi bộ, đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp từ  120-150 đảng viên mới. Trên cơ sở đó, dự thảo đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và 8 giải pháp cần thực hiện để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.
 
Ông Trần Xuân Trung, nguyên chủ tịch UBND huyện góp ý vào văn kiện đại hội huyện đảng bộ huyện.
 
Tại hội nghị đã có 16 ý kiến của các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội huyện đảng bộ Hưng Nguyên. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ tới cần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa chất lượng cao, lầm tốt công tác  dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất gắn với quy hoạch lại đồng ruộng, đưa cơ giới vào đồng ruộng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập người dân nông thôn.
 
Khai thác có hiệu quả lợi thế huyện giáp với thành phố, có thị trường tiêu thụ hàng hóa, cần quan tâm phát triển sản xuất  rau  sạch, chăn nuôi cá và gia súc gia cầm. Các HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động như thế nào, cần  tổng kết đánh giá lại để từ đó chuyển đổi  mô hình hoạt động theo đúng luật HTX. Nâng cao chất lượng làng nghề  đã có, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề để phát huy hiệu quả, tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động ở các làng nghề. Cần quan tâm vấn đề môi trường; Làm tốt công tác tôn giáo, đặc biệt là phát triển đảng viên gốc giáo;  Tăng cường đối ngoại thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển. Đảm bảo an ninh nông thôn, Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc ,tăng cường đối thoại với cơ sở để nêu định hướng sát đúng trong lãnh đạo thực hiện các chỉ thị nghị quyết các cấp.  Quan tâm công tác cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Trong phần giải pháp cần quan tâm đến biện pháp tổ chức thực hiện. 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu để hoàn thiện Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. /.
 
Thanh Tâm